2722

Κατηγορία:
CMD

Κωδικός:
2722BB

Εταιρεία:
CMD

Διαθέσιμα χρώματα:
Ματ Χρυσό

Περιγραφή:
Διαστάσεις:96mm-128mm-192mm-320mm

Χαρακτηριστικά:
Υλικό:Zama