2722

Κατηγορία:
CMD

Κωδικός:
2722NM

Εταιρεία:
CMD

Διαθέσιμα χρώματα:
Ματ Νίκελ

Περιγραφή:
Διαστάσεις:96mm-128mm-192mm-320mm

Χαρακτηριστικά:
Υλικό:Zama